Rejestracja online       ||        Program ramowy zjazdu (pdf), 40KB

Zaproszenie

Z wielką przyjemnością zawiadamiamy, że Komitet Nauk Filozoficznych PAN oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne powierzyły Politechnice Śląskiej, Katedrze Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania przy współudziale Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego organizację prestiżowego dla nauk humanistycznych IX Polskiego Zjazdu Filozoficznego, który odbędzie się w dniach 17-21 września 2012 roku w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.

Istotnym celem Zjazdu jest skupienie środowisk filozoficznych różnych ośrodków akademickich w kraju i zagranicą, by w referatach i dyskusjach podjąć najważniejsze kwestie rozwoju myśli filozoficznej w Polsce i innych krajach Europy oraz statusu nauk filozoficznych wśród innych dyscyplin naukowych. Ważne będzie także wskazanie korelacji miedzy naukami humanistycznymi a techniką, ekonomią, kulturą i sztuką.
Nie bez przyczyny też głównym organizatorem Zjazdu jest Politechnika Śląska. Rozwój nauk humanistycznych na uczelniach technicznych jest bowiem wyzwaniem, przed którym stoi środowisko filozoficzne.

Tradycja zjazdów filozoficznych sięga roku 1923, kiedy to po raz pierwszy we Lwowie spotkali się wybitni przedstawiciele humanistyki, by podjąć ważkie problemy kultury umysłowej społeczeństwa i  miejsca filozofii w dydaktyce ogólnej. O potrzebie nauczania filozofii dyskutuje się zresztą do dnia dzisiejszego, poszukując skutecznych metod dydaktycznych i przekonania  różnych środowisk, że filozofia jest fundamentem, na którym można i należy budować nie tylko zręby nauk humanistycznych, ale także technicznych czy przyrodniczych.

IX Polski Zjazd Filozoficzny nawiązuje do tradycji, ale dynamika współczesnego świata, wpływająca także na rozwój nauk humanistycznych, generuje nowe konteksty filozoficznych ujęć dotychczas niedyskutowanych bądź podejmowanych w obrębie podstawowych dyscyplin filozoficznych, a które wymagają obecnie odrębnego szczegółowego potraktowania i dyskusji wokół kluczowych problemów współczesnego  świata. Dlatego proponujemy rozszerzenie podstawowej listy tematycznej o takie dyscypliny szczegółowe jak m.in.: bioetyka, filozofia techniki czy gender studies. Mamy nadzieję, że proponowane sekcje tematyczne spotkają się z równie dużym zainteresowaniem, co dotychczasowe. Wykaz proponowanych sekcji dostępny jest na stronie internetowej w zakładce „sekcje tematyczne”.

Komitet Organizacyjny i Komitet Programowy IX Polskiego Zjazdu Filozoficznego, powołany przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Komitet Nauk Filozoficznych PAN oraz organizatorów Politechnikę Śląską i Uniwersytet Śląski, dołożą wszelkich starań, by wszystkie ośrodki akademickie w Polsce mogły zaprezentować aktualny stan badań filozoficznych, przedstawić swoje dokonania i podzielić się spostrzeżeniami. Wymiana doświadczeń naukowo-dydaktycznych jest szczególnie istotnym aspektem pielęgnowania tradycji filozoficznych w Polsce i rozwijania zainteresowań społecznych tą dyscypliną naukową. Wierzymy, że Zjazd spełni oczekiwania tych, którzy z nieprzerwaną systematycznością śledzą rozwój polskiej humanistyki. Zależy nam także na promocji polskich dokonań poza granicami kraju.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w Zjeździe.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego:
Prof. Jacek Rąb – Przewodniczący
Prof. Andrzej Kiepas – Z-ca Przewodniczącego
Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. Pol.Śl. - Sekretarz

Wersja językowa
PL
TVP kultura
Polskie Radio Dwójka
TVP Katowice
Radio Katowice
Tygodnik Powszechny