Aktualności


[6.09.2012 r.]
Szanowni Państwo

Informujemy, że 18.09. 2012 r. obok Wydawnictwa Naukowego Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu swoją ofertę wydawniczą zaprezentuje także Wydawnictwo Marek Derewiecki. Zostanie również zorganizowany kiermasz książek. Zapraszamy wszystkich Uczestników Zjazdu.


[6.09.2012 r.]
Szanowni Państwo

Zawiadamiamy, że z przyczyn niezależnych od organizatorów udział Profesora Zygmunta Baumana w Zjeździe Filozoficznym w Wiśle nie dojdzie do skutku.


[30.08.2012 r.]
Szanowni Państwo

Informujemy, że podczas Zjazdu Filozoficznego będzie można zapoznać się z nowościami wydawniczymi książek filozoficznych. Swoją ofertę wydawniczą zaprezentują:

18.09.2012r. - Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu

20.09.2012r. - Wydawnictwo WAM z Krakowa, które zaprezentuje tytuły kilku znanych serii: "Źródła myśli filozoficznej", "Myśl filozoficzna" oraz "Przewodniki po filozofii".

Zainteresowani będą mogli kupić prezentowane książki obu wydawnictw.


[27.08.2012 r.]
Szanowni Państwo

Podczas Zjazdu Filozoficznego w Wiśle w środę 19.09.2012r. odbędzie się kiermasz książek filozoficznych, przygotowany przez Księgarnię Liber z Katowic. Zainteresowani Uczestnicy Zjazdu będą mogli kupić wystawiane książki.


[23.08.2012 r.]
Szanowni Państwo

Informujemy, że w dyskusji panelowej "Polityczność i postdemokracja", organizowanej przez prof. dr. hab. Andrzeja Przyłębskiego (UAM) wezmą udział następujące osoby:dr hab. Krzysztof Brzechczyn, prof. UAM, prof. dr hab. Zdzisław Krasnodębski (Universität Bremen), red. Bronisław Wildstein (Tygodnik „Uważam Rze”; „Gazeta Polska Codziennie”), dr hab. Szymon Wróbel, prof. IFiS PAN.


[3.08.2012 r.]
Szanowni Państwo

21 września 2012 r.Organizatorzy zapraszają Uczestników Zjazdu na wycieczkę do Zamku w Cieszynie (Śląski Zamek Sztuki).

Wyjazd autobusu nastąpi o godz. 10.00 (po śniadaniu). Uczestnicy wycieczki mogą pozostawić bagaże w pokojach hotelowych. Powrót ok. godz. 12.00. Chętnych prosimy o kontakt z dr. Pawłem Bankiewiczem (p.bankiewicz@wp.pl ), tel. 503 768 459.


[29.07.2012 r.]
Szanowni Państwo

Informujemy, że wykład specjalny pod patronatem naukowym "Przeglądu Filozoficznego" odbędzie się 18.09.2012 roku o godz. 17.00. Wykład wygłosi dr Rafał Urbaniak z Uniwersytetu Gdańskiego, który został wybrany w tym roku do Akademii Młodych Uczonych PAN. Ideę wykładu zaprezentuje prof. Jacek Hołówka, a sylwetkę naukową dr. Rafała Urbaniaka przedstawi prof. Jan Woleński, członek Polskiej Akademii Nauk.


[20.07.2012 r.]
Szanowni Państwo

Informujemy, że w dyskusji panelowej Filozofia w XXI wieku organizowanej przez dr hab. Tadeusza Szubkę, prof US i dr hab. Piotra Gutowskiego, prof. KUL, którzy wystąpią w roli moderatorów, udział wezmą: prof. dr hab. Adam Chmielewski, dr hab. Arkadiusz Chrudzimski, prof. US, dr hab. Damian Leszczyński, prof. dr hab. Jan Woleński.


[15.07.2012 r.]
Szanowni Państwo

W dyskusji panelowej Technology - Philosophy – Society wezmą udział:  Edwin Bendyk (moderator) - Tygodnik "Polityka"; dr hab. Waldemar Czajkowski - Politechnika Śląska; prof. dr Armin Grunwald - Technikfolgenabschätzung Büro (TAB) Bundestag Berlin; prof. dr hab. Andrzej P. Wierzbicki - Instytut Łączności PAN - Komitet "Polska 2000 Plus"; prof. dr hab. Wojciech Zieliński - Politechnika Śląska.


[11.07.2012 r.]
Szanowni Państwo

Informujemy, że w dyskusji panelowej "Różnica płci jako problem filozoficzny" wezmą udział: dr Aleksandra Derra, dr Ewa Hyży, prof. Elżbieta Pakszys, mgr Monika Rogowska-Stangret oraz prof. Magdalena Środa.


[26.06.2012 r.]
Szanowni Państwo

Informujemy, ze patronat nad organizowanymi sekcjami tematycznymi: Filozofia techniki oraz Ekofilozofia i filozofia zrównoważonego rozwoju objął Polski Komitet ds. UNESCO.


[26.06.2012 r.]
Szanowni Państwo

Informujemy, że 18.09.2012 r. od godz. 10.00-11.00 odbędzie się zebranie redakcji i Rady Redakcyjnej czasopisma "Analiza i Egzystencja". Zapraszamy do sali obrad Sekcji Epistemologii.


[19.06.2012 r.]
Szanowni Państwo

Prosimy o uiszczenie opłaty zjazdowej w nieprzekraczalnym terminie

do 29 czerwca 2012.

Organizatorzy


[15.06.2012 r.]
Szanowni Państwo

Informujemy, że w dyskusji panelowej "Filozoficzne konteksty w literaturze i poezji", organizowanej przez prof. dr. hab. Tadeusza Sławka, wezmą udział następujące osoby: dr hab, prof. UW Agata Bielik-Robson (PAN, University of Nottingham), dr Grzegorz Jankowicz (Tygodnik Powszechny, Ha-art), dr Adam Lipszyc (PAN), dr Joanna Roszak (PAN), prof. dr hab. Władysław Stróżewski (UJ).


[01.06.2012 r.]
Szanowni Państwo

Informujemy, że ze względu na przedłużające się procedury związane z finansowaniem działalności naukowej Instytutów i Katedr, w tym także finansowania udziału doktorantów i pracowników naukowych w konferencjach, termin uiszczenia opłaty zjazdowej w podstawowej wysokości został przedłużony do 15.06.2012 roku.

Organizatorzy


[30.05.2012 r.]

Z przyjemnością informujemy, że IX Polski Zjazd Filozoficzny został objęty patronatem medialnym "Tygodnika Powszechnego".


[29.05.2012 r.]
Rozstrzygnięcie Konkursu KNF PAN

Po dokładnym zapoznaniu się z trzydziestoma zgłoszeniami w konkursie o dofinansowanie udziału w IX Polskim Zjeździe Filozoficznym, Kapituła KNF PAN sporządziła listę rankingową wniosków. Darowiznę przeznaczoną na ten cel postanowiono podzielić wśród dziesięciu laureatów w następujący sposób:

1. Dofinansowanie w wysokości 900 zł otrzymują:

Błażej Skrzypulec i Tomasz Żuradzki

2. Dofinansowanie w wysokości 350 zł otrzymują:

Barbara Czardybon, Zuzanna Kasprzyk, Mateusz Kotowski, Katarzyna Kuczyńska, Piotr Lipski, Paweł Mroczkiewicz, Tomasz Szubart, Adrian Andrzej Ziółkowski.

Kwoty te zostaną zaliczone wymienionym osobom na poczet opłaty zjazdowej.


[26.05.2012 r.]
Szanowni Państwo

Informujemy, że w dyskusji panelowej "Czy filozofii jest jeszcze potrzebna historia filozofii?", organizowanej przez prof. dr. hab. Miłowita Kunińskiego, wezmą udział następujące osoby: prof. dr hab. Barbara Markiewicz z referatem wprowadzającym oraz prof. dr hab. Justyna Miklaszewska, prof. dr hab. Adam Grzeliński, prof. dr hab. Andrzej Noras.


[14.05.2012 r.]
Szanowni Państwo
Ze względu na trwające jeszcze w niektórych sekcjach prace związane z oceną abstraktów informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs (dofinansowanie udziału w IX Polskim Zjeździe Filozoficznym dla doktorantów i młodych pracowników naukowych) został przesunięty do 17.05.2012 r.
[13.05.2012 r.]
Szanowni Państwo
Informujemy, że można jeszcze nadsyłać zgłoszenia do udziału w sympozjum specjalnym "Varieties of Explanation", które poprowadzi Prof. Dr.Theo Kuipers.

Chętnych do udziału w sympozjum prosimy o załączenie abstraktów w języku angielskim w systemie rejestracji online.


[11.05.2012 r.]
Szanowni Państwo
Z przyjemnością informujemy, że Organizatorzy IX Polskiego Zjazdu Filozoficznego pragną stworzyć okazję do dodatkowego intelektualnego spotkania studentom filozofii. Zapraszamy członków Filozoficznych Kół Naukowych do udziału w konferencji, która ma poprzedzać IX Polski Zjazd Filozoficzny i odbędzie się w dniach 16-17 września 2012r. w Wiśle. Uczestnicy Zjazdu Kół Naukowych będą mogli bez dodatkowych opłat wziąć udział w uroczystym otwarciu IX Polskiego Zjazdu Filozoficznego.
Czytaj więcej (pdf) ...


[2.05.2012 r.]
Szanowni Państwo

Informujemy, że Komitet Nauk Filozoficznych PAN przyjął następujące zasady podziału darowizny przeznaczonej na dofinansowanie udziału w IX Polskim Zjeździe Filozoficznym doktorantów i młodych pracowników naukowych. Osoby, które otrzymają dofinansowanie, zostaną wyłonione w drodze konkursu.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.


[2.05.2012 r.]
Szanowni Państwo

Prosimy o sprawdzenie statusu Państwa abstraktów na indywidualnych kontach w rejestracji online. W przypadku statusu "błąd techniczny" lub "do poprawy" prosimy o wprowadzenie stosownych zmian i ponowne załączenie poprawionego abstraktu w miejsce poprzedniego w rejestracji online.


[25.04.2012 r.]
Szanowni Państwo

Zachęcamy do zgłaszania abstraktów do sympozjów specjalnych. Dokładne informacje dotyczące tematyki znajdziecie Państwo w zakładce "Sympozja specjalne".

Zgłoszenia do sympozjów specjalnych odbywają się na takiej samej zasadzie, jak do sekcji tematycznych.


[20.04.2012 r.]
Szanowni Państwo

Informujemy, że w dyskusji panelowej "Filozofia a rynek pracy", organizowanej przez dr Wandę Kamińską, wezmą udział następujące osoby: prof. dr hab. Heinrich Badura (EALIZ Austria), prof. dr hab. Andrzej Kiepas, Piotr Kieraciński – redaktor Forum Akademickiego, dr hab. prof. KUL Agnieszka Lekka-Kowalik, Bartosz Przybył Ołowski - nauczyciel, autor podręczników do nauczania filozofii, ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Poseł RP Janusz Palikot, Anna Wolska - członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pracodawców Mazowsza i Warszawy .


[03.04.2012 r.]
Szanowni Państwo

Informujemy, że ze względu na liczne prośby, termin rejestracji i składania abstraktów został przesunięty do 30 kwietnia 2012r.

Dotychczas nadesłane abstrakty zostały przekazane do recenzji. Wyniki będą dostępne na Państwa indywidualnych kontach rejestracji online.


[28.03.2012 r.]
Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, że udział w   Zjeździe i organizowanej dyskusji panelowej nt.: "Filozofia, polityka, religia,  " potwierdził Profesor Jan Zielonka z Uniwersytetu w Oksfordzie.


[26.03.2012 r.]
Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, że moderatorem dyskusji panelowej nt.: " "Filozofia a sztuka, " będzie dziennikarka TVP Katowice Pani Violetta Rotter-Kozera.

[21.03.2012 r.]
Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, że udział w Zjeździe i organizowanej dyskusji panelowej nt.: "Filozofia, polityka, religia, " potwierdził prof. dr hab. Andrzej Bronk SVD.

[1.03.2012 r.]
Szanowni Państwo

Informujemy, że zgłoszenia udziału w sympozjach specjalnych odbywają się na takiej samej zasadzie, jak do sekcji tematycznych. Do sympozjów angielskojęzycznych abstrakty należy przesyłać w języku angielskim. Zgłoszeń do sekcjii tematycznych i sympozjów specjalnych należy dokonywać przez system rejestracji online.


[29.02.2012 r.]
Szanowni Państwo

Organizatorzy IX Polskiego Zjazdu Filozoficznego zapraszają wszystkich zainteresowanych studentów do wysłuchania wykładów i dyskusji panelowych organizowanych w ramach Zjazdu. Wejściówka na obrady będzie kosztować 20 zł na dzień. Opłata obejmuje koszt przerwy kawowej.


[6.2.2012 r.]

Szanowni Państwo

W związku z niepokojami związanymi z finansowaniem działalności statutowej i niewystarczającym budżetem poszczególnych Instytutów i Katedr, by w całości sfinansować udział pracowników w IX Polskim Zjeździe Filozoficznym Organizatorzy proponują następujące warianty uczestnictwa:
1. Udział w obradach + 4 noclegi w pokojach 2-osobowych z pełnym wyżywieniem (zgodnie z wcześniejszą ofertą)+ udział w uroczystej kolacji i Balu Filozofa + udział we wszystkich imprezach kulturalnych przygotowanych przez Organizatorów oraz druk nadesłanego i zaakceptowanego abstraktu - koszt 1200 zł.
2. Udział w obradach + 2 noclegi w pokojach 2-osobowych z pełnym wyżywieniem + udział w imprezach kulturalnych przygotowanych przez Organizatorów oraz druk nadesłanego i zaakceptowanego abstraktu - koszt 700 zł.
3. Udział w obradach + 1 nocleg w pokoju 2-osobowym z pełnym wyżywieniem + udział w imprezach kulturalnych przygotowanych przez Organizatorów oraz druk nadesłanego i zaakceptowanego abstraktu - koszt 350 zł.
4. Udział w obradach bez korzystania z oferty noclegowej i żywieniowej w Hotelu Gołębiewski (uczestnik organizuje pobyt we własnym zakresie, kwota wpisowego nie obejmuje noclegów i wyżywienia, ani uroczystej kolacji i Balu Filozofa) + druk nadesłanego i zaakceptowanego abstraktu - kwota wpisowego w wysokości 300 zł.

Zachęcamy jednak gorąco do skorzystania z oferty w pierwszym wariancie, zgodnie z naszą wcześniejszą propozycją udziału we wszystkich dniach obrad. Program Zjazdu zapowiada się bardzo ciekawie, zachęcamy więc do czynnego udziału.

Jednocześnie informujemy, że przedłużamy termin nadsyłania abstraktów do 31 marca 2012.

Prosimy jednak o wcześniejsze zarejestrowanie się przez system rejestracji online.

Ponadto w związku z późnym napływem środków finansowych przeznaczonych na działalność statutową przesuwamy termin wpłaty należności za Zjazd do 31 maja 2012 r. Po tym terminie koszt udziału w Zjeździe wzrośnie.


Szczegółowe informacje dotyczące terminów i opłat znajdują się w zakładce "Informacje praktyczne".   

Informujemy także, że istnieje możliwość zakwaterowania w pokojach 1-osobowych po uiszczeniu dodatkowej opłaty.Osoby zainteresowane proszone są o zaznaczenie odpowiedniej opcji w rejestracji online. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Zjazdu, tel. 32 277 73 23.

[2.1.2012 r.]
Szanowni Państwo

Informujemy, że zgłoszenia udziału w sympozjach specjalnych odbywają się na takiej samej zasadzie, jak do sekcji tematycznych. Do sympozjów angielskojęzycznych abstrakty należy przesyłać w języku angielskim. Zgłoszeń do sekcjii tematycznych i sympozjów specjalnych należy dokonywać przez system rejestracji online.


[2.1.2012 r.]
Szanowni Państwo

W związku z tym, że nie do wszystkich zainteresowanych dotarła informacja, co mieści się w opłacie zjazdowej, informujemy, że w kwocie 1200 zł za osobę(płatność w pierwszym terminie) organizatorzy zapewniają obrady w profesjonalnie przygotowanych salach, 4 noclegi w pokojach 2-osobowych, pełne wyżywienie (4 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja, 1 x uroczysta kolacja + bal Filozofa oraz przerwy kawowe). Organizatorzy zabezpieczają także druk księgi abstraktów oraz całą oprawę artystyczną Zjazdu, m.in. występ Kwartetu Śląskiego i Teatru Korez.
Serdecznie zapraszamy na Zjazd[13.12.2011 r.]
Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, że udział w Zjeździe i organizowanej dyskusji panelowej nt.: "Filozofia, polityka, religia " potwierdził prof. dr hab. Zygmunt Bauman.[12.12.2011 r.]
Szanowni Państwo

Na IX Polskim Zjeździe Filozoficznym zostanie zorganizowana dyskusja panelowa nt.: "Filozofia, polityka, religia ". Moderatorem dyskusji będzie Jacek Żakowski, znany dziennikarz i publicysta. Dotychczas udział w panelu dyskusyjnym potwierdzili także
prof. dr hab. Andrzej Szahaj i dr hab. Magdalena Środa, prof. UW.[1.12.2011 r.]

Szanowni Państwo
Z przyjemnością informujemy, że Pan Krzysztof Zanussi, znany i ceniony polski reżyser, potwierdził swój udział w Zjeździe i wygłoszenie referatu nt.: "Karnawał i groza życia " w ramach organizowanej dyskusji panelowej "Filozofia a sztuka".[28.11.2011 r.]

Szanowne koleżanki i koledzy
Obrady sekcji Filozofii techniki, której przewodniczy Prof. Andrzej Kiepas, uwzględniać będą następującą tematykę:

    • - 18.09.2012 - Spotkanie międzynarodowej grupy "Cultmedia" (Cultural diversity and new media) temat: Nowe media-nadzieje, obawy, realność.
    • - 19.09.2012 - Sesja nt.: TA (technology assessment- wartościowanie techniki) a filozofia techniki
    • - 20.09.2012 - warsztaty n.t "TA- wartościowanie techniki a rozwój zrównoważony” - warsztaty poprowadzi: Prof. Dr. Armin Grunwald - Karlsruher Institute of Technology, Dyrektor Biura Ewaluacji Skutków Techniki przy Bundestagu (Berlin)


(25.11.2011 r.)
Szanowni Państwo
Informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski objął IX Polski Zjazd Filozoficzny honorowym patronatem.

[18.11.2011 r.]
Szanowne Koleżanki / Szanowni Koledzy
Informacje dotyczące uczestnictwa w Zjeździe, opłat i zasad przygotowania streszczenia znajdują się w zakładce Informacje praktyczne

[17.11.2011 r.]
Informujemy, że IX Polski Zjazd Filozoficzny został objęty patronatem medialnym Polskiego Radia Katowice

[10.11.2011 r.]
Szanowni Państwo Informujemy, że został rozstrzygnięty przetarg na miejsce organizacji IX Polskiego Zjazdu Filozoficznego – będzie to Hotel Gołębiewski w Wiśle.
Koszt uczestnictwa w Zjeździe wynosi 1200 zł za osobę (kwota wpłaty w pierwszym terminie do 31 maja 2012 r.) Na kwotę tę składają się: 4 noclegi (zakwaterowanie w 2-osobowych pokojach), obrady w profesjonalnie przygotowanych salach, pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe), uczestnictwo w uroczystej kolacji i Balu Filozofa, możliwość korzystania z różnych atrakcji proponowanych przez hotel. Ponadto organizator zapewnia druk nadesłanych i zaakceptowanych abstraktów oraz oprawę artystyczną Zjazdu. Zapraszamy do czynnego uczestnictwa w Zjeździe. Wkrótce zostanie uruchomiona rejestracja on-line. Szczegółowe informacje o rejestracji przekażemy w następnym komunikacie.

[20.10.2011 r.]
Z przyjemnością informujemy, że IX Polski Zjazd Filozoficzny został objęty patronatem medialnym TVP Kultura oraz TVP Katowice..[1.08.2011 r.]
Komitet Nauk Filozoficznych PAN otrzymał niewielką darowiznę przeznaczoną na dofinansowanie wyjazdów na konferencje doktorantów i młodych pracowników naukowych z dziedziny filozofii. Zostanie ona w całości wykorzystana na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa w IX Polskim Zjeździe Filozoficznym we wrześniu 2012 roku. Osoby, które otrzymają dofinansowanie zostaną wyłonione w drodze konkursu, przeprowadzonego w stosownym czasie przez KNF PAN we współpracy z Komitetem Programowym Zjazdu. Warunki konkursu zostaną podane w terminie późniejszym.
Wersja językowa
PL
TVP kultura
Polskie Radio Dwójka
TVP Katowice
Radio Katowice
Tygodnik Powszechny