Komitet organizacyjny

 1. Przewodniczący – dr hab. Jacek Rąb, prof. Politechniki Śląskiej
 2. Z-ca przewodniczącego – prof. zw. dr hab. Andrzej Kiepas (Uniwersytet Śląski)
 3. Sekretarz – dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. Politechniki Śląskiej
 4. Członkowie:
  • mgr inż. Agnieszka Dorożyńska – (Politechnika Śląska)
  • dr Aleksander Bańka – (Uniwersytet Śląski)
  • dr Bartłomiej Knosala – (Politechnika Śląska)
  • dr Marta Ples – (Uniwersytet Śląski)
  • dr inż. Dariusz Zdonek – (Politechnika Śląska)
Wersja językowa
PL
TVP kultura
Polskie Radio Dwójka
TVP Katowice
Radio Katowice
Tygodnik Powszechny