Komitet Programowy IX Polskiego Zjazdu Filozoficznego

1. Przew. KNF – prof. dr hab. Piotr Gutowski

2. Za-ca Przew. KNF – prof. dr hab. Adam Grobler

3. Przew. PTF – prof. dr hab. Władysław Stróżewski

4. Przedstawiciele organizatorów

  • dr hab. Waldemar Czajkowski (Politechnika Śląska)
  • prof. dr hab. Bogdan Dembiński (Uniwersytet Śląski)                                               

5.   Przedstawiciele poprzednich Zjazdów – 

  • dr hab. Tadeusz Szubka, prof. Uniwersytetu  Szczecińskiego

 

Wersja językowa
PL
TVP kultura
Polskie Radio Dwójka
TVP Katowice
Radio Katowice
Tygodnik Powszechny