Proponowane sekcje tematyczne IX Polskiego Zjazdu Filozoficznego

L.p.

Sekcje

Przewodniczący sekcji Sekretarz – wybiera Przewodniczący danej sekcji

1.

Aksjologia
Program (pdf), 29KB
Abstrakty (pdf), 86KB

Ks. dr hab. W. Zuziak, prof. UPJPII Dr J. Mysona Byrska UPJPII

2.

Dydaktyka filozofii
Program (pdf), 57KB
(dodatkowe informacje [pdf])
Abstrakty (pdf), 167KB

Prof. dr hab. A. Pobojewska Dr M. Woźniczka, Akademia J. Długosza w Częstochowie

3.

Ekofilozofia i filozofia zrównoważonego rozwoju
Program (pdf), 72KB
Abstrakty (pdf), 139KB

Prof. dr hab. W. Tyburski UMK Dr M. Leźnicki UMK 

4.

Epistemologia
Program (pdf), 35KB
Abstrakty (pdf), 179KB

Dr hab. R. Ziemińska, prof. U. Szcz Mgr K. Szymańska IF U.Szcz.Mgr J. Wodzik IF U.Szcz.

5.

Estetyka
Program (pdf), 16KB
Abstrakty (pdf), 98KB

Dr hab. A. Lorenz, prof. U. Wrocł Mgr H. Schudy U.Wr.

6.

Etyka
Program (pdf), 37KB
Abstrakty (pdf), 168KB

Dr hab. A. Kaniowski, prof. UŁ Dr J. Miksa UŁ

 

6a. Bioetyka

Program (pdf), 25KB
Abstrakty (pdf), 63KB
S.prof.dr hab. B.Chyrowicz (KUL)  

 

6b. Etyka biznesu

Program (pdf), 36KB
Abstrakty (pdf), 145KB
Prof. dr hab. W. Gasparski Akademia L. Koźmińskiego

Dr D. Bąk, CEBI

7.

Filozofia a nauki społeczne

Program (pdf), 29KB
Absrakty (pdf), 183KB
Dr hab. A. Niesporek, prof. Pol. Śl. Dr Anna Piekacz, Pol. Śl. 

8.

Filozofia człowieka

Program (pdf), 28KB
Abstrakty (pdf), 163KB
Prof. dr hab. A. Przyłębski, UAM Dr J. Kołtan i Dr M. Moskalewicz

9.

Filozofia dialogu

Programy (pdf), 34KB
Abstrakty (pdf), 114KB
Prof. dr hab. K. Wieczorek UŚ Dr G. Osika, Pol. Śl. 

10.

Filozofia feministyczna i gender studies

Program (pdf), 27KB
Abstrakty (pdf), 87KB
Dr hab. M. Środa, prof. UW.  Mgr M. Rogowska-Stangret SNS IFiS PAN 

11.

Filozofia języka

Program (pdf), 127KB
Abstrakty (pdf), 104KB
Prof. dr hab. U. Żegleń , UMK Dr A. Pacholik-Żuromska

12.

Filozofia kultury

Program (pdf), 157KB
Abstrakty (pdf), 100KB
Prof. dr hab. Z. Rosińska-Zielińska Dr J. Michalik, UW  

13.

Filozofia prawa

Program (pdf), 28KB
Abtrakty (pdf), 75KB
Dr hab. M. Piechowiak, SWPS

14.

Filozofia przyrody
Program (pdf), 28KB
Abstrakty (pdf), 111KB

Dr hab Anna Latawiec, prof. UKSW;Ks. dr hab. J. Mączka, prof. UPJPII  

15.

Filozofia religii

Program (pdf), 18KB
Abstrakty (pdf), 138KB
Dr hab. D. Łukasiewicz, prof. UKW Dr K. Hubaczek, U.Szcz. 

16.

Filozofia społeczeństwa i filozofia polityki

Program (pdf), 42KB
Abstrakty (pdf), 186KB
Dr hab. J. Rąb, prof. Pol. Śl, dr hab. A. Kuzior, prof. Pol. Śl. Dr B. Knosala, Pol. Śl.

17.

Filozofii techniki
Program (pdf), 16KB
Abstrakty (pdf), 93KB

Cultmedia 2012 - program i uczestnicy, 34KB
Program workshop TA (pdf)
Abstrakty (pdf), 100KB

Prof. dr hab. A. Kiepas, UŚ Dr M. Sułkowska-Janowska, IF UŚl

18.

Filozofia umysłu i kognitywistyki

Program (pdf), 39KB
Abstrakty (pdf), 169KB
Dr hab. A. Klawiter, prof UAM Dr Ł. Przybylski UAM 

19.

Filozofia Wschodu

Program (pdf), 122KB
Abstrakty (pdf), 123KB
Prof. dr hab. B. Szymańska-Aleksandrowicz Dr R. Szuksztul, UJ 

20.

Historia filozofii

 

 

20a. Historia filozofii nowożytnej i współczesnej

Program (pdf), 47KB
Abstrkaty (pdf), 185KB
Dr hab.  M. Kuniński, prof. UJ Dr P. Spryszak, UJ

 

20b. Historia filozofii polskiej

Program (pdf), 92KB
Abstrakty (pdf), 130KB
Dr hab. B. Szotek, prof. UŚ Dr Sonia Bukowska, UŚ

 

20c. Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
Program (pdf), 31KB
Abstrakty (pdf), 207KB

Prof.dr hab. A. Kijewska KUL Mgr M. Stanek, UŚ

21.

Logika

Program (pdf), 16KB
Abstrakty (pdf), 103KB
Prof. dr hab. A. Wiśniewski UAM Mgr M. Król, UAM

22.

Metafilozofia

Program (pdf), 25KB
Abstrakty (pdf), 95KB
Dr hab. T. Szubka, prof.U.Szcz. Mgr K. Czerniawski, U. Szcz.
23 Metodologia i filozofia nauki
Program (pdf), 35KB
Abstrakty (pdf), 133KB
Prof. dr hab. A. Chmielewski Mgr K. Skarbek 
24 Ontologia i metafizyka
Programy (pdf), 33KB
Abstrakty (pdf), 114KB
Dr hab. J. Wojtysiak, KUL Mgr E. Odoj 

W zależności od ilości zgłoszeń wyszczególnione podsekcje mogą zostać wydzielone jako odrębne sekcje lub w przypadku małej ilości zgłoszeń do poszczególnych sekcji mogą być one połączone w jedną sekcję tematycznie zbliżoną. Nie wyklucza się rozszerzenia listy proponowanych sekcji tematycznych

Wersja językowa
PL
TVP kultura
Polskie Radio Dwójka
TVP Katowice
Radio Katowice
Tygodnik Powszechny